Transport

Vi utfører det meste av maskin- og massetransport.
Flytter egne maskiner mellom ulike oppdrag.

Vi driver også med vintervedlikehold / Brøyting

Massetransport utføres med eller uten henger, semi eller trekkvogn – etter kundenes behov.

Vi har:
Maskinhengere/semi
Asfaltbaljer
Tippbiler single eller med henger/semi
Krokbiler

Lokaltransport

Vi kjører det meste innenfor container, tipplast og maskinflytt. Våre sjåfører har god erfaring med å kjøre grus, asfalt, trelast, avfall m.m. Det å kjøre lokaltransport med lastebil effektivt krever at sjåføren er lokalkjent og har bred erfaring på den type last som skal fraktes. Kjentskap til lokalområdet og kunnskap om ulike last er kriterier som Vemax krever av sjåførene. Kundene våre kan derfor være trygge på at vi laster, sikrer og kjører lasten trygt til leveringsstedet innen avtalt tid. Våre priser på lokaltransport er konkurransedyktige. Ta kontakt med oss for et godt tilbud på lokaltransport!

Langtransport

Vi kjører det meste innenfor thermotralle, kapell og åpen-semi med enten 3 axl- eller 4 axl-maskinjumbo. Våre sjåfører har stødig erfaring med å kjøre tørrvarer, kjølevarer, frysevarer, farlig avfall, trelast, m.m. Å kjøre langtransport på norske veier er i seg selv en utfordring. Det er både glatt føre mange steder i landet, dårlig sikt, smale veier, kontrollstasjoner, m.m. Vi har derfor stort fokus på at våre sjåfører har gode beslutning- og vurderingsevner på veien. Kundenes last og varer vil alltid komme trygt frem og i tide med våre sjåfører. Ved avvik følger vi tett opp saken og holder aktiv dialog med deg som kunde. Ta kontakt med oss for en hyggelig tilbud på langtransport.