Asfaltfresing

Planfresing / friksjonsfresing

Planfresing benyttes blant annet ved feil helling for å lede vannet i en annen retning. På stedet der tungtrafikken bremser opp, kan vi rette opp bølger og ustabile masser som oppstår i asfalten. Vi kan fjerne spor og løse profil- og friksjonsproblemer ved hjelp av fres.

Trau

Brukes blant annet i forbindelse med sprekker, krakilering og andre skader i asfaltdekket. Den gamle asfalten freses bort, slik at det står igjen et “basseng” som fylles med ny asfalt.

Kumlokk

Planfresing benyttes blant annet ved feil helling for å lede vannet i en annen retning. På stedet der tungtrafikken bremser opp, kan vi rette opp bølger og ustabile masser som oppstår i asfalten. Vi kan fjerne spor og løse profil- og friksjonsproblemer ved hjelp av fres.

Rumble / sinus

Et begrep om fresing av riller i asfalten. Kan fungere som et alternativ til tradisjonell veimerking.

Demarkering

Fjerning av veimerking der kjørebanen skal flyttes eller legges om og lignende. Ved å bruke en fresetrommel med oval form, freser vi vekk veimerkingen uten å skade asfalten i stor grad.

Leggekant

Ved for eksempel legging av asfalt i nedslitte hjulspor, lager vi langsgående leggekanter hvor den nye asfalten skjøtes over i gammelt dekke. Automatisk fjerner vi også gamle linjer og striper.

Fortanning

Ved et gravehull der asfalten er gravd bort for å legge ny, kan vi frese ned slik at det nye asfaltlaget kan legges kant i kant med det gamle dekket. Dermed sikres en jevn og sterk skjøt. Ofte freser vi gjennom innenfor fortanning slik at skjæring blir unødvendig.

Buttskjøt

Ved for eksempel legging av asfalt i nedslitte En metode der vi lager en kileformet start/slutt i dengamle asfalten, slik at den nye kan legges i full tykkelse hele veien. Dermed blir skjøten mellom ny og gammel asfalt jevn og sterk. En buttskjøt er typisk 5 cm i den ene enden og går ut i null i
den andre.

Asfaltskjæring

Asfalten skjæres med skjærehjul i stedet for å kappe asfalten med sag.