Leggekant:

Ved for eksempel legging av asfalt i nedslitte hjulspor, oppnår vi ett bedre resultat ved å lage langsgående leggekanter der den nye asfalten skjøtes over i gammelt dekke.

Automatisk fjerner vi også gamle linjer eller striper.
                                          
             
Copyright © 2017 by Gunnar Myhre Vemax AS                                                    ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: post@vemax.no
                                          
             
Trafikkdirigering
Fresemasse
Kontakt
Vemax AS kan tilby trafikkdirigering av både
kommunale og fylkes/riksveger.
Ta kontakt for tilbud.
Vemax AS selger fresemasse. Ta kontakt for
pris.
Terminalen 7
7080 Heimdal
Tlf: 91 83 86 36
e-post: post@vemax.no
Org nr 979 666 985