Buttkjøter:

En metode der vi lager en kileformet start / slutt i den gamle asfalten, slik
at den nye kan legges i full tykkelse hele veien. Dermed blir skjøten
mellom ny og gammel asfalt jevn og sterk.
En buttskjøt er typisk 5cm i den ene enden og går ut i null i den andre.
Demarkering:
Fjerning av veimerking der veien skal legges om, kjørebanen
flyttes og lignende. Ved å bruke en fresetrommel
med oval form, freser vi vekk veimerkingen uten å skade
asfalten i stor grad.
Fortanning:

Ved et gravehull eller der asfalten er gravd bort for å legge ny, kan vi frese ned slik at det nye asfaltlaget kan legges kant i kant med det gamle dekket.
Dermed sikres en sterk og jevn skjøt.

Ofte freser vi gjennom innenfor fortanning slik at skjæring blir unødvendig. 
Leggekant:

Ved for eksempel legging av asfalt i nedslitte hjulspor, oppnår vi ett bedre resultat ved å lage langsgående leggekanter der den nye asfalten skjøtes over i gammelt dekke.

Automatisk fjerner vi også gamle linjer eller striper.
Planfresing/Friksjonsfresing
Planfresing benyttes blant annet ved ‘’feil’’ helling for å lede vannet i en annen retning. På steder der tungtrafikken bremser opp, kan vi rette opp ‘‘bølger’’ som oppstår i asfalten i løpet av en lang og varm sommer.
Vi kan planfrese store og små arealer, blant annet
• fjerning av spor - fjerning av ‘‘vaskebrett - fjerning av ustabile masser - friksjonsproblemer
   profil problemer.
Riving / gjennomfresing av faste dekker:

Ved riving av faste dekker fjernes asfaltdekket i sin helhet.
Ved å rive eller gjennomfrese som det også kalles fjernes dekket
skånsomt og selve veifundamentet påvirkes minimalt.
Denne måten å fjerne asfalt på er miljøvennlig og kostnadseffektiv,
sammenlignet med for eksempel bruk av gravemaskin.
Fresemassen som produseres kan på enkelt vis klargjøres for gjenbruk.
Spesialfresing:

Trikkeskinnefuging
Fresing mellom trikkeskinner
Kumfresing
Parkeringshus
Betongfresing
Traufresing:

Brukes blant annet i forbindelse med sprekker, krakelering
og andre skader i asfaltdekket. Den gamle asfalten freses
bort, slik at det står igjen et ”basseng” som fylles med ny
asfalt. Trau kan lages i dimensjoner fra 35 x 35 cm opp til
flere hundre kvm, og er typisk 4 - 6 cm dype.
Rumble / Sinus:

Ved å kjøre med en spesialmaskin kan vi frese riller i asfalten, i motsetning til tradisjonell veimerking. Dette kan brukes på riksveien, fylkesveier, uropaveien og tettbebygde strøk.
Fresemasse:

Fresemasse er et miljøvennlig materiale. Norske veimyndigheter ønsker at så mye som mulig av asfaltmassen som fjernes fra norske veier skal gjenbrukes. Asfaltmasse er lagd av høyverdig materiale (i hovedsak 95% grus/pukk og ca 5% bindemiddel/bitumen). Dette representerer ikke-fornybare ressurser, og gjenbruk er ønskelig.
Ved å erstatte "nytt" materiale med fresemasse skånes naturressurser samtidig som klimagassutslipp og energiforbruk reduseres.
Det er mange bruksområder for fresemasse. Den kan blant annet erstatte grus og pukk i veiens forsterknings- og bærelag, samt slitelag på grusveier. Ved kantforsterkning, istandsetting av gravehull eller til dekke på f.eks anleggsplasser, parkeringsplasser, gårdsplasser eller innkjøringer.
Ved utlegging av kalde fresemasser er det viktig at massene tilføres rikelig med vann både under utlegging og ved komprimering.
Back
Next
Trafikkdirigering
Fresemasse
Kontakt
Vemax AS kan tilby trafikkdirigering av både
kommunale og fylkes/riksveger.
Ta kontakt for tilbud.
Vemax AS selger fresemasse. Ta kontakt for
pris.
Terminalen 7
7080 Heimdal
Tlf: 91 83 86 36
e-post: post@vemax.no
Org nr 979 666 985
                                          
             
Copyright © 2017 by GMyhre.net                                                                   ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: post@vemax.no